جگر تازه گوساله بشقابی (500 گرم)

۶۰,۵۰۰ تومان
توضیحات:

در داخل این بسته جگر, دل و قلوه گوساله با ترکیب متناسب وجود دارد.

محصولات پیشنهادی