فیله ماهی آزاد پرورشی تازه (700 گرمی)

۵۹,۵۷۰ تومان ۵۶,۵۹۲ تومان
توضیحات:

فیله ماهی آزاد پرورشی تازه (700 گرمی)

محصولات پیشنهادی