مرغ تازه قطعه بندی شده خرّم پروتئین (2 کیلویی)

۷۱,۱۰۰ تومان
توضیحات:

مرغ درسته پاک شده پوست کنده و قطعه بندی شده" شامل:ران،سینه،بال و گردن

محصولات پیشنهادی