مغز راسته گوساله نر تازه (1 کیلوئی)

۱۴۱,۷۰۰ تومان
توضیحات:

تهیه شده از گوشت راسته گوساله نر بدون چربی و ضایعات

محصولات پیشنهادی