کله پاچه گوسفندی (یک دست)

۱۴۲,۰۰۰ تومان
توضیحات:

شامل کله, مغز و چهار عدد پاچه گوسفندی

محصولات پیشنهادی