تخم کبک 6 تایی

تخم کبک 6 تایی

۱۸,۰۰۰ تومان
پای مرغ (400 گرمی)

پای مرغ (400 گرمی)

۵,۰۰۰ تومان
جگر مرغ (400 گرمی)

جگر مرغ (400 گرمی)

۶,۶۰۰ تومان
دل مرغ (300 گرمی)

دل مرغ (300 گرمی)

۹,۹۰۰ تومان