پویش ملی در خانه بمانید

پس از شیوع بیماری کرونا شرایط خاصی برای جلوگیری از نفوذ هر گونه بیماری بیش از گذشته اتخاذ کرده ایم.
در کنار این خدمات، فروش آنلاین را با بهترین شرایط برای در خانه ماندن و محافظت از شما سروران قوی تر از قبل این بار با افراد و خودروهای ایزوله ادامه می دهیم و به یاری خداوند برای محافظت از همشهریان هر کاری لازم است انجام خواهیم داد.