ورود کاربران به وب‏‌سایت خرم پروتئین هنگام استفاده از خدمات ارائه شده به معنای آگاه بودن و پذیرفتن شرایط و قوانین و همچنین نحوه استفاده از سرویس‌‏ها و خدمات خرم پروتئین است.

توجه داشته باشید که ثبت سفارش نیز در هر زمان به معنی پذیرفتن کامل کلیه شرایط و قوانین خرم پروتئین از سوی کاربر است.

کلیه اصول و رویه‏‌های خرم پروتئین منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط با کاربر است.
خرم پی پروتئین به اطلاعات خصوصی اشخاصى که از خدمات سایت استفاده می‏‌کنند، احترام گذاشته و از آن محافظت می‏‌کند.تنها مرجع رسمی مورد تایید ما برای ارتباط با شما، پایگاه اینترنتی رسمی این شرکت  به آدرس www.Khorrampp.ir  است.